Adatvédelmi irányelvek - Vinczemill Print

Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelési tájékoztató

Vinczemill Print Galéria – Vincze László egyéni vállalkozó  (a továbbiakban: Vinczemill Print Galéria) tiszteletben tartja az Ön adatvédelemhez fűződő jogait és jogos érdekét, így a jelen tájékoztatóban leírjuk, hogy:

 • milyen típusú személyes adatokat gyűjtjük? 
 • milyen céllal és jogalappal gyűjtjük a személyes adatokat? 
 • a személyes adatok hol és milyen módon kerülnek felhasználásra? 
 • kikkel és milyen okból osztjuk meg a személyes adatokat? 
 • mit teszünk az adatok védelme érdekében? 
 • hogyan kérheti a személyes adatai törlését? 
 • hogyan kérheti a személyes adatai módosítását? 
 • hogyan kérhet hozzáférést a személyes adataihoz? 
 • hogyan vonhatja vissza az adatkezeléshez adott hozzájárulását? 
 • hogyan tájékozódhat egyéb adatvédelemmel kapcsolatban felmerült kérdéseiről? 
 • hova fordulhat, ha úgy véli, hogy adatvédelemmel összefüggő jogait megsértettük?
 • hol olvashat részletesebben az adatvédelemmel összefüggő jogairól? 

A Vinczemill Print Galéria tiszteletben tartja a megrendelői személyhez fűződő jogait; a megadott személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatót közzé tevő és alkalmazó vállalkozás adatai

Vinczemill Print Galéria (Vincze László E.V.)

rövidített elnevezése: Vinczemill Print Galéria
székhely: 2000 Szentendre, Anna utca 16.
bejegyző bíróság:. Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
adószám: 73247467-1-33
képviseli: Vincze László
telefon:
e-mail cím: info@vinczeprint.hu
weblap: vinczemillprint.hu

A Vinczemill Print Galéria az alábbiak alapján (cél, jogalap) gyűjti az adatait

A Vinczemill Print Galéria az alábbi adattípusokat gyűjti:

 1. Vállalati adatok (név, cím, kapcsolattartó személy neve, telefonszám, e-mail cím)
 2. Magánszemélyek kapcsolattartásra vonatkozó adatai (vezeték- és keresztnév, cím, telefonszám, e-mail cím)
 3. A megrendelt szolgáltatásra vonatkozó adatok (szolgáltatás neve, ára, kategóriája)
 4. Banki átutalásos vagy online fizetés esetén banki adatok (utalás beérkezési ideje, utaló bankszámlaszáma, utalás összege, annak a számlatulajdonosnak a neve, akitől az összeg érkezett, amennyiben van, az utalás közleménye, vagy a partnerek közötti egyedi azonosító száma)
 5. A süti (cookie)-adatok

a) Weblapon történő adatgyűjtés

CélJogalapKezelt adatokIdőtartam
Honlap látogatása

 

 • a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása
 • a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók, képmprogramok és szoftverek beazonosítása (adatbiztonsági feladatok),
 • a látogatottság mérésére,
 • statisztikai célok
jogos érdek
 • IP cím
 • a látogatás időpontja
 • a meglátogatott oldalak és aloldalak adatai
 • az Ön által használt operációs rendszer és a böngésző típusa
12 hónap
Regisztrációs adatok

 

 • Cél a látogatóinknak teljesebb felhasználói élmény nyújtása, a tesztsorok kitöltésének (gyakorlás) lehetővé tétele
 • értesítés üzemszünetről, elérhetőségünk módosulásáról, adatvédelmi tájékoztató VÁLTOZÁSRÓL stb.
szerződés
 • vezetéknév, keresztnév
 • e-mail cím
a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig

b) Termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos adatgyűjtés

AdatCélJogalap
Név (vezetéknév, keresztnév)A megrendelt szolgáltatás teljesítéséhez szükségesSzerződés teljesítése
A megrendelt termék megrendelő részére történő kiküldéséhez szükségesSzerződés teljesítése
Ajánlatkérés teljesítéséhez szükségesHozzájárulás
Számlázási kötelezettség teljesítéséhez szükségesJogszabályi kötelezettség
TelefonszámSzerződéssel kapcsolatos kapcsolattartásSzerződés teljesítése (szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos információcsere és egyeztetés, panaszkezelés)
Kiszállítással összefüggő kapcsolattartás (hogy telefonon is értesíteni tudják a szállításról, és pontos időpontot egyeztethessenek a szállító partner)Szerződés teljesítése (szállítás, tájékoztatás)
Ajánlatkérés teljesítéséhez szükségesHozzájárulás
E-mailMegrendelt szolgáltatással, kapcsolatos információcsere és levelezésSzerződés teljesítése (teljesítés és panaszkezelés)
Kiszállítással összefüggő kapcsolattartás (hogy e-mailben is értesíteni tudják a szállításról, és lehetőséget biztosítsanak a csomagküldemény megrendelő általi nyomon követéséhez a szállító partner)Szerződés teljesítése (szállítás, tájékoztatás)
Ajánlatkérés teljesítéséhez szükségesHozzájárulás
CímSzámla kiállításaJogszabályi kötelezettség
Kérés esetén számla postai úton történő megküldéseSzerződés teljesítése
Szerződéssel kapcsolatos kapcsolattartásSzerződés teljesítése
Kiszállítással összefüggő kapcsolattartás (hogy a csomagot át tudják adni Önnek a szállító partner)Szerződés teljesítése (szállítás, számlázás)
Banki adatokFizetési szolgáltatások biztosításaSzerződés teljesítése
Jogszabályi kötelezettség (utalásos számla kiállítása)
Szolgáltatás adatokA megrendelt szolgáltatás neve és leírása, ára, a megrendelés teljes költsége, a termék átvételének vagy megküldésének módja, helye, ideje.Szerződés
IP címA Vinczemill Print Galéria weblapjának tűzfalvédelmeJogos érdek
egyéb IP cím bekérés eseténHozzájárulás
Cookie (süti) adatokA Vinczemill Print Galéria weblapjainak működtetéseJogos érdek

A jogos érdek mérlegelése

Hol hivatkozunk erre?Kinek az érdekében hivatkozunk erre?Mi az Ön érdeke (alapvető joga?)A két érdek súlyozása
Jogos érdek: a Vinczemill Print Galéria jogvita esetén, illetőleg hatósági eljárásokban jogosult az érdekeit és érveit megvédeni, e célból a kezelt adatokat felhasználhatja. Amennyiben Önnek a Vinczemill Print Galériá-val jogvitája keletkezne, úgy a Vinczemill Print Galéria jogosult az Ön adatait (beleértve valamennyi papír alapú és elektronikus levelezést) jogi képviselőjének (ügyvédjének) is továbbítani.A Vinczemill Print GalériaAdatai titkosságaA Vinczemill Print Galéria bírósági és hatósági eljárások során köteles és jogosult adatokat kiadni az erre igazoltan felhatalmazott személyeknek. Tekintettel arra, hogy az adatok továbbra sem kerülnek nyilvánosságra (bizalmasan és jogszabályilag szigorúan szabályozva) kerülnek felhasználásra, az Ön jogos érdekét csekély mértékben veszélyezteti.
IP címA Vinczemill Print Galéria weblapjának, továbbá a Vinczemill Print Galéria weblapjának felhasználói, illetőleg megrendelői adatainak védelmeAdatai titkosságaA Vinczemill Print Galéria az Ön és valamennyi felhasználója személyes adatait kiemelt biztonságú tűzfallal védi, melynek érdekében (a tűzfal) az Ön IP címét érzékeli. Az IP cím érzékelése nélkül a tűzfal nem tudná az adatbiztonsági szerepét betölteni, és a Vinczemill Print Galéria által kezelt adatok adatbiztonsága jelentős támadásnak és jogosulatlan megismerésnek lenne kitéve. A nagy arányú adatvesztés és adatszivárgás elkerülése lényegesebb, mint az IP címének titkossága.
Szerződéses partnereink kapcsolattartásra kijelölt munkavállalójának adatai (név, munkahely, beosztás/titulus, e-mail cím, telefonszám)Szerződéses partnerünkSzerződéses partnerünk adatainak titkosságaA szerződéses partnerünkkel kötött szerződés kapcsolattartók kijelölése nélkül nem teljesülhetne, ellehetetlenülne. Ezért szerződéses partnerünk érdeke az, hogy az általa kijelölt, elérhetővé tett munkavállalókkal a közös ügyintézés céljából és érdekében fel tudjuk venni a kapcsolatot.
Cookie (süti) adatokA Vinczemill Print Galéria weblapjának, továbbá a Vinczemill Print Galéria weblapjának felhasználói, illetőleg megrendelői adatainak védelme (tűzfal)Adatai titkosságaA Vinczemill Print Galéria az Ön és valamennyi felhasználója személyes adatait kiemelt biztonságú tűzfallal védi, melynek érdekében az Ön az Ön gépén sütit (cookie) helyez el. A süti (cookie) elhelyezése nélkül a tűzfal nem tudná az adatbiztonsági szerepét betölteni, és a Vinczemill Print Galéria által kezelt adatok adatbiztonsága jelentős támadásnak és jogosulatlan megismerésnek lenne kitéve. A nagy arányú adatvesztés és adatszivárgás elkerülése lényegesebb, mint az IP címének titkossága.

A Vinczemill Print Galéria az alábbiak szerint használja fel az adatait

 • Szolgáltatás megrendelés felvétele, további telefonos, személyes és e-mailes egyeztetés az igények pontos felmérése érdekében.
 • Szolgáltatás reklamációk és panaszok kezelése és ügyintézése.
 • Futár részére történő átadása.
 • Hozzájárulás esetén elektronikus és postai úton megküldött levélben hírlevél és marketing üzenet megküldése.
 • Ügyfélszolgálat biztosítása.
 • Tájékoztatás adatvédelmi incidens esetére

A Vinczemill Print Galéria internetes (webes) naplózási tevékenysége

A Vinczemill Print Galéria mind a weblapján mind szerverén naplózza a tevékenységeket. A tevékenységek naplózása azt jelenti, hogy a Vinczemill Print Galéria minden esetben figyeli és figyelemmel kíséri, hogy webes felületén pontosan ki és milyen céllal fért hozzá az adatokhoz. A Vinczemill Print Galéria az alábbiakat naplózza:

 1. az adatkezelési művelettel érintett személyes adatok körének meghatározását,
 2. az adatkezelési művelet célját és indokát,
 3. az adatkezelési művelet elvégzésének pontos időpontját,
 4. az adatkezelési műveletet végrehajtó személy megjelölését,
 5. a személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjét.

Az elektronikus naplóban rögzített adatok kizárólag az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése, az adatbiztonsági követelmények érvényesítése, továbbá büntetőeljárás lefolytatása céljából ismerhetők meg és használhatók fel.

Az adatkezelés célja: A személyes adatokkal elektronikus úton végzett adatkezelési műveletek jogszerűségének ellenőrizhetősége céljából gyűjti és kezeli a Vinczemill Print Galéria

A naplózási tevékenység jogalapja: jogszabályi rendelkezés írja elő (2011. évi CXII. törvény, azaz az Infórörvény)

A naplótevékenység során rögzített adatokat a Vinczemill Print Galéria az adattörlést követően 10 (tíz) évig őrzi.

A Vinczemill Print Galéria nyilvántartási tevékenysége

A Vinczemill Print Galéria jogszabályi kötelezettsége az adatfeldolgozói és adatkezelési tevékenységéről adatvédelmi nyilvántartást vezetni. A nyilvántartások vezetésének célja a jogszabályi megfelelés és az átlátható működés biztosítása.

A nyilvántartások adattartalma: A Vinczemill Print Galéria a kezelésében lévő személyes adatokkal kapcsolatos adatkezeléseiről, az adatvédelmi incidensekről és az érintett hozzáférési jogával kapcsolatos intézkedésekről nyilvántartást vezet (a továbbiakban együtt: adatkezelői nyilvántartás).

Amennyiben a Vinczemill Print Galéria adatkezelőként kezeli a személyes adatokat, úgy az adatkezelői nyilvántartásban rögzíti:

 1. az adatkezelő, ideértve minden egyes közös adatkezelőt is, valamint az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségeit,
 2. az adatkezelés célját vagy céljait,
 3. személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek – ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket – körét,
 4. az érintettek, valamint a kezelt adatok körét,
 5. profilalkotás alkalmazása esetén annak tényét,
 6. nemzetközi adattovábbítás esetén a továbbított adatok körét,
 7. az adatkezelési műveletek – ideértve az adattovábbítást is – jogalapjait,
 8. ha az ismert, a kezelt személyes adatok törlésének időpontját,
 9. a végrehajtott műszaki és szervezési biztonsági intézkedések általános leírását,
 10. a Vinczemill Print Galéria által kezelt adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és a kezelésükre tett intézkedéseket,
 11. az érintett hozzáférési jogának érvényesítését e törvény szerint korlátozó vagy megtagadó intézkedésének jogi és ténybeli indokait.

Amennyiben a Vinczemill Print Galéria adatfeldolgozóként jár el, úgy az általa az egyes adatkezelők megbízásából vagy rendelkezése szerint végzett adatkezeléseiről nyilvántartást vezet (a továbbiakban: adatfeldolgozói nyilvántartás). Az adatfeldolgozói nyilvántartásban az adatfeldolgozó rögzíti:

 1. az adatkezelő, az adatfeldolgozó, a további adatfeldolgozók, valamint az adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselőjének nevét és elérhetőségeit;
 2. az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése szerint végzett adatkezelések típusait;
 3. az adatkezelő kifejezett utasítására történő nemzetközi adattovábbítás esetén a nemzetközi adattovábbítás tényét, valamint a címzett harmadik ország vagy nemzetközi szervezet megjelölését;
 4. a végrehajtott műszaki és szervezési biztonsági intézkedések általános leírását.

Az adatkezelési és adatfeldolgozói nyilvántartásokat az adattörléstől számított 10 (tíz) évig megőrizni jogszabályi kötelezettségünk.

A Vinczemill Print Galéria adattovábbítása/partnerei

AdatCímzett (név szerint)Címzettek kategóriái és kategória okai
 • Név
 • Adószám
 • Cím
 • Vásárlás összege
 • Megrendelt termék adatai, mennyisége
Csentős Balázs E.V.Kizárólag adatfeldolgozói tevékenységgel ellátott könyvelési feladatok, a vállalkozó könyveléssel összefüggő jogszabályi feladatainak teljesítése érdekében. Az adatfeldolgozó a szakmai kamarai és egyéb, a tevékenységére vonatkozó szabályok szerint, a Vinczemill Print Galéria-val adatfeldolgozói kiegészítéssel rendelkező szerződés alapján a Nemzeti-Adó és Vámhivatalhoz a Vinczemill Print Galéria meghatalmazottjaként hivatalosan bejelentve jár el.
A Vinczemill Print Galéria weblapjának tartalmaiMentha Hosting Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

Rövidített elnevezés: Mentha Hosting Kft.

Székhelye: 1213 Budapest, Kórus utca 11.

Cégjegyzékszáma: 01-09-932182

Adószáma: 11732497-2-43

Képviseli: Hatala Zsolt

E-mail cím: info@mentha.hu

Telefonszám: +3613651362

A Mentha Hosting Kft. a Vinczemill Print Galéria webes tárhelyét biztosítja, a webes tartalmat nem figyeli, és nem módosítja (kivéve, ha a Hatóság vagy Bíróság jogerősen erre kötelezi), kizárólag a Vinczemill Print Galéria weblapjának elhelyezéséhez biztosít tárhelyet.
A Vinczemill Print Galéria weblapján kezelt adatok.Mentha Hosting Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

Rövidített elnevezés: Mentha Hosting Kft.

Székhelye: 1213 Budapest, Kórus utca 11.

Cégjegyzékszáma: 01-09-932182

Adószáma: 11732497-2-43

Képviseli: Hatala Zsolt

E-mail cím: info@mentha.hu

Telefonszám: +3613651362

A szakértő az informatikai rendszer védelmének keretében szaktanácsadási tevékenységet végez, így a személyes adatait nem célja és feladata kezelni, adatfeldolgozói tevékenységéből adódóan azonban ráláthat a személyes adatokra. A szakértő a Vinczemill Print Galéria adatvédelmi és titoktartási kiegészítéssel rendelkező szerződés alapján végzi a tevékenységét.
K&H Bank 10404247-93737560-01630000A Vinczemill Print Galéria számlavezető bankja, a megrendelt termék ellenértéke online fizetés vagy banki átutalásos fizetés esetén a Vinczemill Print Galéria bankszámláján kerül jóváírásra. A K&H Bank Zrt. a vonatkozó hazai jogszabályok, így különösen a pénzintézetekre vonatkozó szigorú előírásoknak megfelelően végzi a tevékenységét, bele értve ebbe az adatkezelést is. Adatvédelmi tájékoztatója:

 

 

Esetleges további adattovábbítás vagy felhasználásHozzájárulás: ha Ön kéri, vagy új adatkezelési tevékenység során a hozzájárulást a Vinczemill Print Galéria megfelelő előzetes tájékoztatás mellett kérte és Ön kifejezetten és tevőlegesen azt elfogadta.Hozzájárulás
Jogszabályi kötelezettség: az egyes hatósági eljárások során a hatóságok jogosultak a Vinczemill Print Galéria-tól adatokat bekérni.Jogszabályi kötelezettség
Jogos érdek: a Vinczemill Print Galéria jogvita esetén, illetőleg hatósági eljárásokban jogosult az érdekeit és érveit megvédeni, e célból a kezelt adatokat felhasználhatja. Amennyiben Önnek a Vinczemill Print Galéria-val jogvitája keletkezne, úgy a Vinczemill Print Galéria jogosult az Ön adatait (beleértve valamennyi papír alapú és elektronikus levelezést) jogi képviselőjének (ügyvédjének) is továbbítani.Jogos érdek

A Vinczemill Print Galéria partnerei által végzett naplózási tevékenység

A Vinczemill Print Galéria fent felsorolt, informatikai rendszereket üzemeltető és használó partnerei- a Vinczemill Print Galéria hasonlóan- informatikai naplózási tevékenységet folytatnak. Kérem, hogy az általuk folytatott naplózási tevékenységre vonatkozó szabályokról, illetőleg a naplózási tevékenységükről szíveskedjenek a partnereknél tájékozódni. A tájékozódás elősegítése érdekében a partnerek elérhetőségét a partnereket felsoroló táblázatban felsoroltuk.

Adatok tárolásának időtartama

KEZDETEVÉGE
a) Folyamatos szerződéses jogviszonyban állók adatai

 

Az adatkezelés kezdete az ajánlatkérés beérkezésének napja.

A szerződéses adatokat a folyamatos teljesítéssel járó szerződések lezárását követően Legfeljebb 8 (nyolc) évig tároljuk (igényérvényesítési jog lehetősége és jogszabályi őrzési kötelezettség teljesítésének végső időpontja)
b) Egyszeri szolgáltatási feladat (ajánlatkérés)

 

A megrendelés/munkalap kitöltésének és beküldésének napja

A megrendelőlap adatai a szerződés teljesítése (azaz a szolgáltatás) után: név, cím, banki fizetés esetén a banki adatok, kiállított számla

A banki adatok tekintetében a Vinczemill Print Galéria számlavezető bankjánál tájékozódhat.

Legfeljebb 8 (nyolc) év (igényérvényesítési jog lehetősége és jogszabályi őrzési kötelezettség teljesítésének végső időpontja)
c) Weblap fejlesztési és kezelési szerződések alapján kezelt vagy feldolgozott adatok Legfeljebb a partnerszerződés fennállásának időtartamában, az adatgazda ebben az esetben a szerződött partnerünk, a Vinczemill Print Galéria önálló adatkezelésbe az adott adatok tekintetében nem kezd.
d)Az Ön által a Vinczemill Print Galéria részére küldött elektronikus levél, illetőleg a Vinczemill Print Galéria által az Ön részére küldött válaszlevél szöveges, képi vagy egyéb tartalma.

 

Adatkezelés kezdete az elektronikus levél beérkezésének napja.

 

Szerződéses szolgáltatással kapcsolatos tartalom: Legfeljebb 8 (nyolc) év (igényérvényesítési jog lehetősége és jogszabályi őrzési kötelezettség teljesítésének végső időpontja)

 

Egyéb tartalom: 2 (kettő) hét, amennyiben a levelezés tartalmilag nem újabb vásárlásra irányul

Az Ön jogai

A) A jogai gyakorlásához a Vinczemill Print Galéria elérhetősége és az eljárási szabályok

Elektronikus levél formájában vállalkozó elektronikus levelezési címére írt levéllel: info@vinczeprint.hu

Papír alapú levélben és személyesen a Vinczemill Print Galéria székhelyére: 2000 Szentendre Anna utca 16.

Telefonon az alábbi számon: 30-514-7821

Tájékoztatás nyújtása

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 30 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Adatok helyesbítése, zárolása, törlés

A Vinczemill Print Galéria a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Tiltakozás

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 30 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve, ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

B) Érintettek jogai

Tájékoztatás kérése

Az Ön kérésére a Vinczemill Print Galéria  tájékoztatást ad az Önre vonatkozó és a Vinczemill Print Galéria által kezelt, illetve a Vinczemill Print Galéria vagy a Vinczemill Print Galéria által megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Helyesbítés

Amennyiben Ön vagy a Vinczemill Print Galéria észleli, hogy az általa kezelt személyes adata pontatlan, hibás vagy egyéb okból nem megfelelő, akár az Ön kérésére, akár a Vinczemill Print Galéria saját intézkedése folytán a Vinczemill Print Galéria a hiányos/hibás adatokat pontosítja.

Törlés

Bármikor kérheti személyes adatai végleges és helyreállíthatatlan törlését akkor, ha az adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeli a Vinczemill Print Galéria vagy az Ön jogos érdeke, továbbá a kötelező jogszabályi tárolási és őrzési kötelezettségek teljesítése érdekében történő adatkezelés esetén a Vinczemill Print Galéria nem tudja az Ön adatait törölni.

A Vinczemill Print Galéria az adatkezelés céljának megszűnésével egy időben a személyes adatot törli. Szinén törli a Vinczemill Print Galéria az adatot, ha bebizonyosodik, hogy az adatok kezelése valamely okból jogellenes, illetőleg akkor is ha annak törlését hatóság, vagy bíróság jogerősen elrendeli.

Zárolás

Ön bármikor kérheti, hogy az Ön által a Vinczemill Print Galéria részére megadott adatok egyes részei, illetőleg valamennyi adat tekintetében az adatfeldolgozás korlátozva legyen. A Vinczemill Print Galéria az adattörlésre irányuló kérelme esetén nem törli, hanem zárolja az adatot akkor, ha az adattörlés az Ön jogos érdekét sértené. A zárolt adatokat a Vinczemill Print Galéria csak addig kezeli, ameddig a zárolásra okot adó cél fennáll, azt követően a zárolt adatok is törlésre kerülnek.

Hozzájárulás visszavonása

Önnek bármikor joga van arra, hogy a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását korlátozás és indokolás nélkül visszavonja.

Hozzáférés az általunk kezelt adataihoz

Ön bármikor jogosult a Vinczemill Print Galéria által kezelt adataihoz hozzáférni, azokkal rendelkezni.

Az adatai kikérése vagy módosítása során- amennyiben a Vinczemill Print Galéria részéről a kérelmező vagy módosító személyét illetően kétség merülne fel- az Ön adatai biztonsága, és az adatainak védelme érdekében a Vinczemill Print Galéria jogosult meggyőződni arról, hogy az adatok kikérése vagy módosítása ténylegesen az Ön döntése. E célból a Vinczemill Print Galéria jogosult Önt egy vagy több elérhetőségén is megkeresni.

Tiltakozás joga

Ön tiltakozhat az adatai kezelése ellen akkor, ha

 • azok kezelésére vagy továbbítására azért kerül sor, hogy a Vinczemill Print Galéria a jogi kötelezettségeit teljesíthesse, vagy
 • a Vinczemill Print Galéria-tól adatot átvevő személy(ek), illetőleg valamely harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve, ha ezt közvetlenül valamely törvény elrendelte), vagy
 • az Ön adatainak felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzésre, közvélemény- kutatásra, avagy tudományos kutatás céljára irányul.

Egyéb speciális jogszabályok erre további egyedi eseteket is meghatározhatnak.

Adatai hordozhatósága

Önnek joga van ahhoz, hogy a Vinczemill Print Galéria által kezelt adatait kikérje, illetőleg- amennyiben ez technikailag is megvalósítható- az adatai harmadik fél részére történő átadását kérje. Az adatait ebben az esetben- amennyiben az technikailag megoldható- a Vinczemill Print Galéria a kérésének megfelelően akár interneten keresztül továbbítva, akár optikai adathordozóra kiírva biztosítja Ön, vagy az Ön által megjelölt harmadik személy részére.

Az adatai hordozhatósága jogát kizárólag akkor tudjuk biztosítani, ha az Ön adatai a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint még nem kerültek törlésre. Törölt adatok hordozhatóságát biztosítani nem tudjuk.

Az adatai hordozhatóság keretében történő kikérése során- amennyiben a Vinczemill Print Galéria részéről a kérelmező személyét illetően kétség merülne fel- az Ön adatai biztonsága, és az adatainak védelme érdekében a Vinczemill Print Galéria jogosult meggyőződni arról, hogy az adatok kikérése ténylegesen az Ön döntése. E célból a Vinczemill Print Galéria jogosult Önt egy vagy több elérhetőségén is megkeresni.

Az Ön jogai automatizált döntéshozatal esetén

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. A Vinczemill Print Galéria automatizált adatfeldolgozást nem alkalmaz. Ön az automatizált döntéshozatal tekintetében emberi beavatkozást kérhet, ezzel kapcsolatos álláspontját kifejezheti, és a döntéssel szemben kifogást nyújthat be a Vinczemill Print Galéria-val szemben.

A Hatósághoz történő panasz benyújtásának joga

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos panaszát jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére benyújtani. Weblap: https://naih.hu/ Panaszbejelentés online:  https://naih.hu/online-uegyinditas.html Panaszbejelentés levélben: 1125 Budapest, Erzsébet fasor 22/c

Bírósághoz fordulás joga

Ön az adatkezeléssel összefüggésben jogosult bírósághoz fordulni. A perre a Törvényszék illetékes, Ön választása szerint a Vinczemill Print Galéria-val szembeni keresetlevelét az Ön lakóhelye szerinti bíróság részére is benyújthatja. A kérelmét a bíróság soron kívüli eljárásban bírálja el.

Kártérítés, sérelemdíj

Ön az adatai jogellenes kezelése, vagy az adatbiztonsági követelmények megsértése esetén kérhet kártérítést, illetőleg sérelemdíjat, kivéve, ha azt a Vinczemill Print Galéria adatkezelésén kívüli elháríthatatlan ok idézte azt elő, illetőleg, ha a kár vagy a személyiségi jogainak megsértése az az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából ered.

Az adat forrása

Az Ön személyes adatait a Vinczemill Print Galéria részére

 • Ön
 • az Ön képviseletében (részünkre is igazoltan) az adatszolgáltatásra is kiterjedő meghatalmazással rendelkező személy

szolgáltatja. Amennyiben a Megrendelés vagy egyéb személyes adat valamely okból (különösen- de nem kizárólagosan- a fiókjai biztonsági problémai, vagy a más adatkezelők által nyújtott védelem hiányossága vagy hibája miatt) nem Öntől érkezett, a Vinczemill Print Galéria ennek észlelése esetén, illetőleg ha Ön jelzi ezt, akkor a kérelmére azonnal törli a jogszerűtlenül a Vinczemill Print Galéria részére átadott valamennyi személyes adatot, kivéve ha az adatok kezelése az Ön, a Vinczemill Print Galéria vagy más személy jogos érdekéből, jogszabályi kötelezettség okán, vagy az Ön vagy más személy létfontosságú érdekekéből szükséges. Jogos érdek: ugrani fentebb erre a részre.

Adatbiztonság

A Vinczemill Print Galéria minden tőle elvárható módon és rendelkezésére álló technikai eszközzel igyekszik az adatok biztonságát garantálni, ennek érdekében minden szükséges lépést megtesz, ennek körében az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozza. A Vinczemill Print Galéria gondoskodik az átadott személyes adatok biztonságáról és mindent megtesz azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása és felderítése érdekében. A Vinczemill Print Galéria biztosítja Önt, hogy adatai a jelen tájékoztatóban foglaltakon túl semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra.

Egyéb rendelkezések

A Vinczemill Print Galéria értesíti Önt arról, ha a jelen Adatvédelmi Tájékoztató valamely tartalmi eleme megváltozik, bővül. E körben ismételten eljuttatja Önnek a teljes Tájékoztató elérhetőségét biztosító adatokat.

Adatvédelemmel kapcsolatos további hasznos oldalak, információk:

Adatvédelmi Hatóság honlapja (adatvédelmi jogai, gyakorlatok, állásfoglalások, bejelentések és egyéb tájékoztatás): http://naih.hu/

Az Európai Adatvédelmi Testület internetes elérhetősége (adatvédelmi jogai, gyakorlatok, állásfoglalások, és egyéb tájékoztatás): http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1358

A Nemzeti Hírközlési és Média Hatóság elérhetősége (reklámokkal, hírlevelekkel, elektronikus reklámmal, elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos tájékoztatás és állásfoglalások, egyéb szakmai anyagok): http://nmhh.hu/

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatosan: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/2704

Nincs termék a kosárban.